Kliniek voor Tandheelkunde Amersfoort

Update Coronavirus 20 december 2021

Ook tijdens de nieuwe lockdown blijven wij geopend.

Door onze aanvullende hygiënemaatregelen, zie hieronder kunnen wij u veilig blijven behandelen.

 

Wel is de praktijk gesloten van zaterdag 27 december 2021 t/m zondag 2 januari 2022.

Namens het gehele team wensen wij u fijne feestdagen en goede start van het nieuwe jaar!!

 

Behandeling in tijden van Corona

De behandeling kan alleen plaatsvinden als geen sprake is van Covid-19 gerelateerde klachten.

Er kan een afspraak gemaakt worden wanneer op de volgende vragen met “Nee” kan worden geantwoord. Bij de bevestiging van uw afspraak ontvangt u ook een Corona Triage. Wij verzoeken u deze vragen voorafgaand aan uw afspraak online in te vullen.

De vragen;

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bij aankomst zal de volgende “controle”vraag nogmaals aan u gesteld worden en kan de afspraak alleen plaats vinden wanneer deze vraag met “JA” kan worden beantwoord;

 • Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is neem dan telefonisch contact met ons op. Er wordt dan door uw tandarts contact met u opgenomen.

Wanneer u door dit alles niet kunt komen kan de afspraak kosteloos worden verzet.

 

Hoe ziet uw afspraak er uit

 • Kom op tijd voor uw afspraak, het kan zijn dat u even buiten moet wachten voor de deur
 • Er kan niet gepoetst worden in de poetshoek
 • U komt alleen, of maximaal met 1 begeleider
 • Wij vragen u om een mondkapje te dragen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Handdesinfectie bij de voordeur
 • Niets meer met de handen aanraken. Dus ook geen TELEFOON
 • In de behandelkamer houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben aanvullende hygiënemaatregelen genomen
 • In de behandelkamer laten wij u 1 minuut spoelen met een desinfecterend middel
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk via de aangewezen uitgang, dit is niet de ingang

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken worden zoveel mogelijk in de behandelkamer of via een link gemaakt.

Zorg er dus voor dat u uw agenda bij u heeft.

Wij kunnen ons voorstellen dat u in deze onzekerheid aarzelt om uw afspraak bij de tandarts door te laten gaan. Met deze informatie hopen wij uw twijfels weg te nemen.

Wij zien u graag weer bij ons in de praktijk!

Team KTA  tandartsen