Behandelingen Informatie – Tandheelkunde Amersfoort – Amersfoort

Behandelingen Informatie

We zien u graag regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of een extra behandeling noodzakelijk is. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.
Bij elke controle wordt een score van het tandvlees genomen (DSPI) en afhankelijk van deze score volgt daar indien nodig een vervolgbehandeling uit bij de preventie-assistente of de mondhygiëniste.
Via deze link kunt u een filmpje bekijken over wat DPSI inhoudt en het belang ervan, www.youtube.com/watch?v=h7UWl_bojJI.

Daarnaast wordt er aan de hand van het mondonderzoek en eventuele röntgenopnames bekeken of er verdere behandeling wenselijk is.
Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten en mogelijkheden
  • de eventuele risico’s van een behandeling en lange termijn verwachting
  • het aantal behandelingen en de duur
  • de kosten.

Wanneer er zich acuut een trauma voordoet kunt u altijd direct terecht in de praktijk.

Als er bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u in de meeste gevallen intern verwijzen naar onze collega’s voor onder meer preventie, mondhygiëne, orthodontische behandeling, tandtechnicus, endodontologie, implantologie en maxillo faciale prothetiek.
Mocht een kleine ingreep nodig zijn, dan bespreken we dit direct met u. Een eventuele behandeling volgt dan op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling.
Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 250 euro. Aan de hand van een programma (Zorgsom) hebben wij inzicht in de mogelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar en kunnen zo een indicatie geven over de eigen bijdrage. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.
Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.